Κύλινδρος σιδερώματος σεντονιών CM-1420
Κυλινδρικό σιδερωτήριο ιματισμού τύπου CM-1420 του Ισπανικού οίκου DOMUS
Κύλινδρος σιδερώματος σεντονιών CM-1432
Κυλινδρικό σιδερωτήριο ιματισμού τύπου CM-1432 του Ισπανικού οίκου DOMUS
Κυλινδρος σιδερώματος CM-1632 DOMUS
Κυλινδρικό σιδερωτήριο ιματισμού τύπου CM-1632 του Ισπανικού οίκου DOMUS
Κύλινδρος σιδερώματος σεντονιών CM-2032
Κυλινδρικό σιδερωτήριο ιματισμού τύπου CM-2032 του Ισπανικού οίκου DOMUS
Κύλινδρος σιδερώματος με διπλωτικό CEPHEUS
Κύλινδρος σιδερώματος θερμαινόμενου κυλίνδρου CEPHEUS με ενσωματωμένη διπλωτική παραλλήλων διπλωμάτων
Σιδερωτήριο - Διπλωτικό
Κύλινδρος σιδερώματος θερμαινόμενου κυλίνδρου με ενσωματωμένη διπλωτική παραλλήλων και κάθετων διπλωμάτων με στοιβαξη, τύπου SEXTANS του Ισπανικού οίκου DOMUS
Subscribe to Θερμαινόμενου Κυλίνδρου