Τεχνική Υποστήριξη

Γνωρίζοντας ότι για την μέγιστη απόδοση των μηχανημάτων η συντήρηση είναι πολύ συμαντική, η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό ανταποκρινόμενο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου, έτσι ώστε να παρέχει σωστό και οργανωμένο after sales service