Μεταχειρισμένα

Στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο, διαθέτουμε και μεταχειρισμένα προς διάθεση μηχανήματα, σε λειτουργία, επισκευασμένα ή ανακατασκευασμένα. Επίσης αγοράζουμε και μεταχειρισμένα μηχανήματα μέσω της ανταλλαγής με καινούργια.